Ads Top

Waterveiligheid en natuurontwikkeling bij Elst

Om de waterveiligheid ook in de toekomst te kunnen garanderen, zijn de uiterwaarden van de Nederrijn bij Elst aangepast. In natte tijden zorgen de aanpassingen voor extra waterafvoer en bij extreem hoog water voor een verlaging van de waterstand van 13 centimeter.

Rijkswaterstaat heeft dit Ruimte voor de Rivierproject in nauwe samenwerking met de provincie, gemeente Rhenen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Het Utrechts Landschap uitgevoerd. De nieuwe inrichting van het gebied leverde goede kansen op voor natuurontwikkeling, recreatievoorzieningen en cultuurhistorie.

De steenfabriek en de voormalige machinistenschool in Elst zijn verwijderd, de vervuiling in de bodem is opgeruimd en de explosieven die nog in de grond zaten, zijn ook verwijderd. Door de uiterwaarden te verlagen, kan overvloedig rivierwater goed wegstromen.

Nieuw zijn ook de natte oeverzones, een ooibos en een hoogwatervluchtplaats voor grazers. Door deze maatregelen zijn de natuurgebieden Amerongse Bovenpolder en Elster Buitenwaarden met elkaar verbonden. Dieren kunnen zo eenvoudiger van het ene naar het andere natuurgebied. De uiterwaard bij Elst is nu beter toegankelijk voor wandelaars, onder andere door de aanleg van een wandelpad en een passantensteiger. Om de cultuurhistorie te markeren, is de schoorsteen van de steenfabriek nu een ’landmark’ in het gebied. Er komt ook een kleinschalige horecavoorziening.

Dit project sluit aan op het ontwikkelen van nieuwe natuur in de uiterwaarden, één van de doelen van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.