Ads Top

Verlaging geborgde zetels waterschapsbesturen

Verlaging geborgde zetels waterschapsbesturenHet aantal zetels dat belangenorganisaties innemen in de besturen van de Brabantse waterschappen wordt verlaagd van 9 naar 7. Provinciale Staten hebben ingestemd met die wijziging in de waterschapsreglementen. In deze reglementen wordt ook vastgelegd hoe deze 7 zetels precies worden verdeeld bij de verschillende waterschappen.

De Waterschapswet bepaalt dat er verschillende soorten leden zijn in het algemeen bestuur van een waterschap. Er zijn ingezetenen en geborgden. Ingezetenen worden bij waterschapsverkiezingen rechtstreeks gekozen. Geborgden worden benoemd door belangenorganisaties en vertegenwoordigen de specifieke belanghebbenden. Dat zijn de eigenaren en gebruikers van ongebouwde onroerende zaken (ongebouwd), van natuurterreinen (natuur) en van gebouwde onroerende zaken (bedrijven). Provinciale Staten kunnen dit systeem niet veranderen, wel kunnen ze het aantal geborgde zetels verlagen tot het wettelijk minimum van zeven.

Op 11 april 2014 stemden Provinciale Staten in meerderheid in met een initiatief van de fractie van de PvdA om het aantal geborgde zetels te verlagen en om in overleg te treden met de waterschappen en een voorstel te doen voor een gewijzigde verdeling van geborgde zetels. Op deze manier komen meer zetels beschikbaar voor vrije verkiezingen. Op 18 maart 2015 vinden verkiezingen plaats voor zowel Provinciale Staten als waterschappen.

Een meerderheid schaarde zich achter de voorgestelde verdeling. Deze is voor Brabantse Delta en Aa en Maas vastgesteld op 3 voor bedrijven, 3 voor ongebouwd en 1 voor natuur. Voor waterschap De Dommel komt de verdeling te liggen op 2 voor bedrijven, 3 voor ongebouwd en 2 voor natuur. Zowel bij de wijziging voor de waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta stemden de fracties van VVD, SP, PVV, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en OSN voor. De fractie van CDA stemde tegen. Bij de wijziging van waterschap De Dommel stemden de fracties van VVD, SP, PvdA, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, OSN voor en de fracties van CDA en PVV tegen. Met name de verdeling bij waterschap De Dommel bleek onderwerp van debat. Een amendement om het voorstel te wijzigingen ten gunste van een zetel voor bedrijven haalde het niet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.