Ads Top

Vechtstromen bespaart en beperkt stijging waterschapstarieven

Waterschap Vechtstromen gaat extra besparingen doorvoeren om lastendrukstijgingen te matigen. Ook kiest het waterschap voor een evenwichtige tariefontwikkeling tot en met 2018. Dit valt op te maken uit het eerste begrotingsvoorstel van het dagelijks bestuur van Vechtstromen. “Met deze maatregelen wil Vechtstromen bijdragen aan het behoud van koopkracht van inwoners en het investeringsvermogen van bedrijven in het beheergebied van Vechtstromen,” aldus Wim Stegeman, portefeuillehouder financiën in het dagelijks bestuur.

Met het bestuursakkoord 'Door water verbonden' is afgesproken dat Vechtstromen zich inzet de komende bestuursperiode lastendrukstijgingen te matigen. Dit vraagt extra besparingen die oplopen tot circa 5 miljoen euro per jaar in 2017. Deze besparingen zijn aanvullend op de 11 miljoen euro per jaar die de fusie van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel tot het nieuwe waterschap Vechtstromen heeft opgeleverd. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor te besparen door de investeringen te verlagen en op de bedrijfsvoering.

Volgens Wim Stegeman is de voorgestelde verlaging van de investeringen verantwoord: “We hebben ons watersysteem op orde en voldoen aan normeringen. Daarnaast blijven we volgend jaar investeren in kwaliteit en klimaatbestendigheid. Zo maken we in het Water Collectief Twente werk van droogtebestrijding, brengen we dijken en keringen in Coevorden op hoogte, krijgt het Vechtdal een impuls met projecten in en langs de Vecht en investeren we in de Regge nabij Enter. In 2015 investeren we zo’n 50 miljoen euro. De voorgestelde verlaging vraagt wel dat we ons moeten herbezinnen op tempo en invulling van onze investeringen. Dit doen we nadrukkelijk in overleg met onze partners.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.