Ads Top

Rekenmethode zoetwater beschikbaarheid in het hoofdwatersysteem

Witteveen+Bos levert op verzoek van Rijkswaterstaat belangrijke ondersteuning aan HKV lijn in water B.V. bij de ontwikkeling van een nieuwe rekenmethode voor zoetwaterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem.

Het doel van de studie is een methode te ontwikkelen om de waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem onder verschillende omstandigheden te bepalen. Deze methode vormt de basis voor de uitwerking van voorzieningenniveaus zoals benoemd in de Deltabeslissing.

Nederland krijgt naar verwachting in de toekomst steeds vaker te maken met droogte, waardoor de zoetwatervoorziening regelmatig onder druk komt te staan. Rijkswaterstaat wil de regio's meer duidelijkheid geven over de beschikbaarheid van zoetwater in het hoofdwatersysteem in verschillende toekomstscenario's.

Door inzicht te geven in de waterbeschikbaarheid, in ruimte en tijd, en de kwaliteit ervan, nu en in de toekomst, kunnen de regionale waterbeheerders en gebruikers beter afwegingen maken en beslissingen nemen ten aanzien van investeringen, maatregelen, optimalisatie en inrichting van het regionale watersysteem en de Ruimtelijke Ordening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.