Ads Top

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, Zwolle-Kampen

Ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos heeft opdracht gekregen om ontwerpwerkzaamheden te verrichten voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta in de regio Zwolle-Kampen. Het project is een van de 34 projecten van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt. Met de start van dit project zijn alle grote Ruimte voor de Rivierprojecten in uitvoering.

Witteveen+Bos kreeg de opdracht van de combinatie Isala Delta, een samenwerkingsverband tussen Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Tot na de zomer van 2015 is Witteveen+Bos betrokken bij de uitwerking van het dijkontwerp, het leveren van specialistische kennis voor rivierkundige berekeningen, steenbestortingen, geotechniek en landschappelijke uitwerking van de plannen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het projectkantoor van de combinatie Isala Delta in Kampen.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is niet het eerste Ruimte voor de Rivierproject waar Witteveen+Bos aan werkt. Onder andere in thuisbasis Deventer werkt het ingenieursbureau aan Ruimte voor de Rivier Deventer. De ervaringen van de verschillende projecten komen goed van pas bij de werkzaamheden voor Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Om de waterveiligheid voor bewoners van die regio ook in de toekomst te waarborgen, hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel de combinatie Isala Delta een tweeledige opdracht gegeven. Ten eerste het verlagen van het zomerbed van de Beneden-IJssel, wat inhoudt dat de rivier over een lengte van ongeveer zeven kilometer wordt verdiept. Ten tweede wordt een bypass tussen de IJssel en het Drontermeer aangelegd, ten zuiden van Kampen. Deze bypass wordt tussen twee nieuw te realiseren dijken aangelegd. Daarnaast worden diverse infrastructurele kunstwerken gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.