Ads Top

El Niño van grote invloed op mondiaal overstromingsrisico

Het natuurverschijnsel El Niño-Southern Oscillation (ENSO) heeft een sterke invloed op de economische en maatschappelijke impact van rivieroverstromingen in grote delen van de wereld. Dat blijkt uit onderzoek van Philip Ward van het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam en collega’s in Nederland, de Verenigde Staten en Finland dat gisteren is gepubliceerd in PNAS. ENSO is een natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij grote veranderingen optreden in de temperatuur van het water in de tropische Grote Oceaan.  El Niño en La Niña, de twee extremen van ENSO, kunnen zorgen voor extreme weersomstandigheden zoals orkanen, overstromingen en extreme droogte.

Het onderzoek is de eerste studie die de invloed van ENSO op het mondiaal overstromingsrisico in kaart brengt. De onderzoekers gebruikten een socio-economisch model om vast te stellen wat de invloed van ENSO is op de gevolgen van overstromingen, zoals economische schade in stedelijke gebieden, op het aantal mensen dat wordt getroffen en op het bruto binnenlands product in landen. Philip Ward: “Uit ons onderzoek blijkt dat de economische schade door overstromingen tijdens El Niño- en La Niña-jaren voor bijna de helft van de onderzochte rivierbekkens afwijkt van de normale situatie. In sommige gebieden verwachten we daarom meer schade tijdens een El Niño, en in andere gebieden veel minder. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat gedurende El Niño-jaren de verwachte economische schade door overstromingen in Peru en Ecuador ongeveer 50% hoger is dan normaal.

ENSO is momenteel de primaire bron voor het voorspellen van het klimaat en de natuurrampen die daarmee samenhangen. “Met de resultaten van dit onderzoek kunnen grote stappen worden gezet in het verbeteren van risicomanagement bij natuurrampen,” zegt Ward. “Zo kan deze nieuwe informatie, in een jaar waarin een mogelijke El Niño zich ontwikkelt in de Grote Oceaan, van grote waarde zijn voor humanitaire organisaties, (her)verzekeringsmaatschappijen en instituten voor waterveiligheid om zich te kunnen voorbereiden op het gevaar en de impact van mogelijke overstromingen. Humanitaire organisaties kunnen bijvoorbeeld besluiten om voedsel- en medicijnvoorraden tijdelijk te verplaatsen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.