Ads Top

Twente Water Centre en waterschap Vechtstromen buigen zich over droogte in Twente

Vrijdag 19/9 organiseerde het Twente Water Centre samen met het waterschap Vechtstromen een symposium over droogte en droogteschade in Oost-Nederland. Burgers hebben vaak de indruk dat het water met bakken uit de hemel valt, en dat is geregeld ook zo. Maar even waar is dat de minder in het oog springende periodes van droogte extremer worden. En tot flinke schade leiden.  In Twente is het niet overal mogelijk droogte op te lossen door eenvoudig meer water in te laten stromen in het watersysteem. Daarom moet een meer verfijnde aanpak worden ontwikkeld en uitgerold in de regio. In het seminar werd de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk op dit thema verkend. 

Aanleiding voor het symposium vormde de samenwerking in het Europese DROP project (Benefit of Governance in Drought Adaptation) en lopende droogte adaptatie projecten die in Twente worden uitgerold.  In het DROP project werken kennisinstellingen en waterbeheerders uit verschillende landen samen aan dit vraagstuk. Vanuit de UT participeert het Twente Centrum voor Studies in Technologie en Duurzame Ontwikkeling (CSTM) als kennispartner in het DROP project.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.