Ads Top

Stichting Masterplan Duurzame Visserij ontvangt bijdrage uit Zuiderzeelijngelden

Eerder in september heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman samen met wethouders Freek Brouwer en Gert Post van de Gemeente Urk een cheque ter waarde van  760.000 euro overhandigd aan de Stichting Masterplan Duurzame Visserij.

Deze bijdrage wordt verstrekt van uit het provinciale programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland en is bedoeld voor het in de praktijk testen en verder ontwikkelen van een nieuwe visvangsttechniek die naar verwachting zal bijdragen aan een beter rendement en een meer duurzame visvangst. De subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor het delen van de kennis over deze nieuwe manier van vissen ten behoeve van de huidige én de volgende generatie vissers.

Urk drijft economisch gezien voor een groot deel op visserij, visverwerking en -handel. Door stijgende brandstofprijzen, dalende visprijzen en gebrek aan innovatie wordt de visserijsector momenteel in haar voortbestaan bedreigd. Om toekomstbestendiger te worden is een omwenteling in het denken in de visserijsector noodzakelijk. De sector moet toewerken naar een nieuwe manier van vissen en een beter verdienmodel.

In februari 2010 is daarom het Masterplan Duurzame Visserij (MDV) opgestart. Een samenwerking van vissers, om een transitie in gang te zetten naar economisch en ecologisch duurzame visserij. Na een draagvlak- en haalbaarheidsonderzoek is het nu tijd voor de bouw van een nieuw innovatief vissersschip om de nieuwe vangsttechniek, de zogenaamde twinrigpulsmethode, uit te testen en door te ontwikkelen. Onderzoek en kennisdeling staan daarbij centraal.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Met deze bijdrage aan de Stichting Masterplan Duurzame Visserij ligt het programma Zuiderzeelijngelden goed op koers. Dit is, net als Compoworld en het Agrofoodcluster, dat eerder deze week een bijdrage uit het programma Zuiderzeelijngelden ontving, weer zo’n voorbeeldproject dat illustreert wat we zoeken in het kader van dit programma; krachtenbundeling en kennisdeling om een hele sector een stap verder te brengen. Met dit soort initiatieven leggen we een goede basis voor verbeteringen in de economische structuur van Noordelijk Flevoland.”

De subsidie uit het programma Zuiderzeelijngelden wordt nadrukkelijk niet verstrekt voor de bouw van het schip, maar voor het (door-)ontwikkelen van de twinrigpuls-visserijmethode, het op land en op zee testen van de nieuwe manier van vissen en het ontwikkelen van een kennisdelingsprogramma om het nieuwe denken over economisch en ecologisch duurzaam vissen over te dragen.

Wethouder Freek Brouwer van de gemeente Urk: “Ik ben blij dat dit project een bijdrage ontvangt uit de Zuiderzeelijngelden. Het is een belangrijk initiatief dat toekomst biedt voor de platvisvisserij en werkgelegenheid van Urk door technische innovatie, duurzaamheid en bundeling van krachten. Verder verbetert de viskwaliteit en vermindert de bijvangst (de niet voor de markt te gebruiken vis). De jonge Urker ondernemers en Hendrik Kramer en Hendrik Romkes zijn zeer positief en enthousiast. Dit werkt aanstekelijk. Ik verwacht dat deze nieuwe manier van werken aanslaat.”

De nieuwe visserijmethode kan bijdragen aan de vorming van een nieuwe generatie vissers, die anders denkt over duurzaamheid en rendement in de visserij. Het project beoogt een energiebesparing van minstens 70 % te realiseren, een ontwikkeling die van belang is voor de visserijsector in Nederland en mogelijk de rest van Europa. Voor Urk betekent het behoud van de belangrijkste economische pijler van het vissersdorp. Naar verwachting resulteert het project zowel in extra werkgelegenheid door de bouw van nieuwe schepen als in behoud van bestaande werkgelegenheid op Urk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.