Ads Top

Waterschap vervroegt onderhoud en verlaagt stuwen om overlast te verkleinen

De zomer van 2014 is extreem nat gebleken. Normaal kampen we met droogte, maar nu hebben we vooral wateroverlast door de extreme hoeveelheden neerslag. Ondanks alle genomen maatregelen zoals extra maaien en het verlagen van de stuwen, blijft het waterpeil in beken onverminderd hoog en de grond verzadigd. Het waterschap doet alles wat mogelijk is om maximale waterafvoer te realiseren. Zoals extra maaien, de wateraanvoer minimaliseren en de stuwen verlagen.

De grondwaterpeilen zijn ongekend hoog, hierdoor is de grond op veel plaatsen drassig. Loonwerkers hebben aangegeven dat het minimaal een maand duurt voordat de akkers begaanbaar zijn met zware machines. Omdat over een maand het oogstseizoen start, gaat het waterschap ruim 1500 stuwen verlagen (winterniveau), zodat het watersysteem sneller leeg loopt. We verwachten dat het grondwaterpeil hiermee voldoende en tijdig te verlagen.

Bij het waterschap zijn de afgelopen periode veel meldingen binnengekomen die verband houden met de hoge waterstanden in beken en sloten. Zo hebben we ruim 100 meldingen gehad, terwijl dit er normaal 5 tot 10 zijn in deze periode. Uiteraard nemen we alle meldingen serieus. En we bekijken per geval wat er mogelijk is.

Het komt voor dat het waterschap niet de verantwoordelijk instantie is die een sloot beheert. In dat geval is vaak de gemeente of een agrariër degene die zorg moet dragen voor het maaien van de sloot. Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar sloten en oevers maait, zodat het water ongehinderd kan wegstromen.

Door het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de buurt van beekoevers wordt de begroeiing van de oevers aangetast. Hierdoor spoelt zand weg in de beek, hetgeen de beek ondieper maakt en dat heeft weer nadelige gevolgen voor de waterafvoer. Zand wordt ook weggespoeld door illegaal gegraven gleufjes in de beekoever. We vragen dan ook nadrukkelijk om zorgvuldig om te gaan met activiteiten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de waterafvoer.

Het waterschap onderzoekt de mogelijkheid van dynamisch maaibeheer om in de toekomst sneller te kunnen inspelen op actuele weersomstandigheden. De verwachting is dat door de klimaatsverandering de zomers steeds natter gaan worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.