Ads Top

Eerste ervaringen proef planningstool sluizen Delden en Hengelo

Rijkswaterstaat en Port of Twente zijn op 1 juli 2014 gestart met een proef waarbij vaarweggebruikers via een planningstool hun aankomsttijden bij de sluizen Delden en Hengelo kunnen opgeven. Met de informatie kan Rijkswaterstaat betrouwbaardere bedientijden bieden.

Door de planningstool kan Rijkswaterstaat daarnaast efficiënter zijn personeel inzetten, waardoor de organisatie de versobering op de bediening per 1 januari 2015 kan realiseren én de bedienvensters van de sluizen kan verruimen. Uit de eerste ervaringen blijkt dat pas 25 procent van de vaarweggebruikers gebruikmaakt van de tool. Om de tool echt succesvol te laten zijn, is het nodig dat meer schippers de tool gebruiken.

Om vaarweggebruikers te laten wennen aan het gebruik van de planningstool gaat Rijkswaterstaat op sluis Hengelo vanaf maandag 18 augustus tot eind 2014 extra bedienen. Deze sluis wordt dan op werkdagen van 06.00 tot 10.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur extra bediend. Buiten deze tijden pendelt één sluismeester tussen sluis Delden en sluis Hengelo. Om de inzet van de sluismeester optimaal te laten verlopen, is het essentieel dat schippers zich op alle tijdstippen en voor beide sluizen aanmelden via de planningstool.

De afgelopen weken geven aan dat de planningstool door een beperkt aantal schippers wordt gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk om betrouwbare schuttijden af te geven aan de schippers die wel gebruik maken van de planningstool. De extra bedientijden tot eind 2014 biedt schippers tijd en ruimte om zich de planningstool eigen te maken en hier actief mee te werken. Een schipper dient zich eenmalig online te registreren bij de tool. Vervolgens meldt hij zich minimaal drie uren en maximaal twaalf uren voordat hij wil schutten aan bij sluis Hengelo of sluis Delden. De schipper krijgt dan een schutplanning gemaild.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.