Ads Top

Analysekaart voor waterafvoer

Omdat de afvoercapaciteit van de riolering is begrensd hebben veel gemeenten bij hevige buien overlast van regenwater. De openbare ruimte kan echter zo worden ingericht dat tijdelijk bovengronds waterberging plaatsvindt. 
Dit is vaak kosteneffectiever dan het vergroten van de ondergrondse afvoercapaciteit. Witteveen+Bos heeft de Waterafvoeranalysekaart (WAAK) ontwikkeld. Met deze tool worden de uitkomsten van hydraulische berekeningen aan het rioolstelsel gecombineerd met hoogtekaarten. Vervolgens wordt de afstroming van regenwater over het maaiveld gevisualiseerd. De uitkomsten worden vergeleken met de werkelijk opgetreden wateroverlast. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de knelpunten en mogelijke verbeteringsmaatregelen. De WAAK kan worden ontsloten met een desktop- of webviewer. Dit biedt de mogelijkheid om lagen aan en uit te zetten, verschillende ondergronden te kiezen en informatie te verwerken over bijvoorbeeld gemalen, putten, leidingen en overstorten.

Daarnaast is het mogelijk om de viewer uit te breiden met neerslagkaarten, meetgegevens en locaties van wateroverlastmeldingen. Met deze methode kan de meest doelmatige oplossing worden gevonden voor bovengrondse berging en afvoer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.