Ads Top

Project Grip op geneesmiddelen in de waterkringloop van start

Het Waterschap Groot Salland en het Deventer Ziekenhuis zijn begonnen met het project Grip op geneesmiddelen in de waterkringloop. De starthandeling werd verricht op een symbolische plek. Namelijk op de plek waar het regenwater wordt afgevoerd en de social sofa staat met mozaïektekeningen met als thema gezondheid en water.

Bij de officiële start van het project waren vertegenwoordigers van de projectpartners aanwezig. Het Deventer Ziekenhuis, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Waterschap Groot Salland, gemeente Deventer, provincie Overijssel en de verschillende kennisinstellingen vertegenwoordigd in de Wetenschappelijke Adviesraad van het project: RIVM, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit. Tijdens de middag spraken zij over hun inbreng in het project. Dagelijks bestuurslid Jan Oggel van Waterschap Groot Salland: "Ik ben erg blij dat we vandaag deze mijlpaal kunnen vieren. We hebben samen de verantwoordelijkheid voor schoon water. Daar zetten deze organisaties zich samen voor in, om minder medicijnresten in het water te krijgen." Vervolgens verplaatste het gezelschap zich naar buiten, waar de starthandeling plaatsvond. Een aantal bestuurders trok symbolisch een grote pil uit het water.

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen gebruikt. Een deel hiervan wordt in het lichaam opgenomen, maar medicijnenresten komen in toenemende mate via de ontlasting en urine terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en drinkwater. In enkele gevallen is aangetoond dat dit schadelijk is voor leven in het oppervlaktewater.

Het project Grip op geneesmiddelen in de waterkringloop richt zich op patiënten die een CT-scan met contrastmiddel krijgen. Hen zal worden gevraagd na het onderzoek de urine op te vangen met een plaszak. Vervolgens worden metingen in het riool gedaan om te onderzoeken of er inderdaad minder röntgencontrastmiddelen worden aangetroffen. Aan patiënten die niet willen meewerken aan het onderzoek wordt gevraagd naar hun beweegredenen. Zo worden de succesfactoren voor gedragsverandering in beeld gebracht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.