Ads Top

Uitbreiding ligplaatsen beroepsvaart

Bij de Prinses Margrietsluis in Lemmer en bij de Prins Bernhardsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel komen extra ligplaatsen voor de beroepsvaart. De projecten vormen het sluitstuk van een wens van de Tweede Kamer, waarmee in totaal met 6 miljoen euro 66 tot 68 extra ligplaatsen worden gerealiseerd. De aanleg lost een aanzienlijk deel op van de top 10 van ‘ligplaatsknelpunten’ van Koninklijke Schuttevaer.

Het besluit van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) leidt meteen tot een projectbeslissing voor het MIRT-project ‘Capaciteit Ligplaatsen Lemmer-Delfzijl’. Ook het uitbreiden van de ligplaatsen bij de Prins Berhardsluis leidt ertoe dat voor het deelproject ‘Ligplaatsen Amsterdam-Rijnkanaal-zuid’ als onderdeel van het MIRT-project ‘Toekomstvisie Waal’ direct een projectbeslissing kan worden genomen. Beide projecten stonden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) geprogrammeerd voor de periode na 2020.

De Prinses Margrietsluis bij Lemmer vormt de toegang tot de vaarweg Lemmer-Delfzijl vanaf het IJsselmeer. De Prins Bernhardsluis bij Tiel vormt de toegang vanaf de Waal naar het Amsterdam-Rijnkanaal, één van de drukste noord-zuidverbindingen van Nederland. De beslissingen lossen belangrijke knelpunten op in het hoofdvaarwegennet en geven een impuls aan de bereikbaarheid van Nederland over het water. De investeringen zijn gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid van de main-, brain- en greenports en de belangrijke achterlandverbindingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.