Ads Top

Oost en west op Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen

Zien de regionale waterkeringen in Oost-Nederland er anders uit dan in het westen van het land? Dit was een van de eerste vragen op de Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen op 12 juni 2014 in het Huis der Provincie. Waterprofessionals van provincies, waterschappen, rijksoverheid en adviesbureaus kwamen bij elkaar om te horen over nieuwe beleidsontwikkelingen en onderzoeksresultaten.

Huis aan het water; bron provincie GelderlandBeleidsadviseur Gert de Jonge van waterschap Rijn en IJssel vertelt dat je in het oosten te maken hebt met een hellend gebied vanaf de Duitse grens richting de IJssel. En dat alleen al vraagt om een andere benadering dan die voor de waterkeringen in het laaggelegen westen.

Een belangrijke ontwikkeling is de aanstaande wijziging van de veiligheidsnormen van de primaire waterkeringen door het Rijk. René Piek van de provincie Zuid-Holland laat zien dat je deze veranderingen in het hoofdsysteem niet los kunt zien van de effecten van de regionale waterkeringen op de algehele veiligheid tegen overstroming. En daar gaan weer de provincies en waterschappen over. Samen optrekken en integraal werken blijft dus belangrijk.

Provincie Overijssel doet onderzoek naar de actualisatie van de veiligheidsnormen van de regionale keringen. Dianne Laarman ging in op de benadering van meerlaags veiligheid. Waar voorheen vooral de oplossing in de waterkering werd gezocht, bekijkt Overijssel nu de mogelijkheden in de omgeving van de waterkering. Dit doet ze samen met de waterschappen en de Veiligheidsregio’s. In plaats van alleen de waterkering te verhogen, kijken ze ook naar de mogelijkheid om bijvoorbeeld inwoners tijdelijk te evacueren.

Gedeputeerde Josan Meijers onderstreepte dat onze waterveiligheid niet ophoudt bij de primaire waterkeringen. De duizenden kilometers regionale waterkeringen in Nederland leveren ook iedere dag een grote bijdrage aan onze droge voeten en vragen eveneens veel zorg, tijd en aandacht van waterschappen, provincies en ook meer en meer de advieswereld die daarbij ondersteunt.

De overheid doet er alles aan om Nederland en zijn inwoners te beschermen tegen overstromingen. De rijksoverheid gaat over de veiligheidsnormen van de primaire waterkeringen. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit de Noordzee, de Waddenzee en de grote rivieren, bijvoorbeeld de Waal en de IJssel. Daarbij gaat het vooral om die gebieden, waar eventuele overstromingen veel slachtoffers of economische schade tot gevolg hebben.

De provincies en waterschappen gaan over de regionale waterkeringen, dat zijn onder meer de waterkeringen langs regionale rivieren, zoals de Linge en de Berkel, maar ook langs sommige kanalen en waterbergingsgebieden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.