Ads Top

Koers Nieuwe Hollandse Waterlinie

Op basis van decentralisatieafspraken met het Rijk uit 2011 zijn de provincies met ingang van 2014 gezamenlijk verantwoordelijk voor het project Nieuwe Hollandse Waterlinie. De nieuwe economische realiteit en de nieuwe taakopvatting van de provincie vragen om een andere aanpak.

Vanuit de commissie WMC komen vragen over een borging van waterlinie objecten in bestemmingsplannen van gemeenten, over het toepassen van een inpassingsplan en over de vijf forten zonder bestemming.

Gedeputeerde Pennarts geeft aan dat er nu een andere financieringsvorm gezocht moet worden samen met alle betrokken partijen en met ondernemers. Er wordt geen voorschot gedaan. In de koers zijn de strategie en de kosten beschreven. Er is borging van de forten ' in de PRS en de PRV. Een inpassingsplan ligt vaak gevoelig bij gemeenten en is niet nodig. Er zijn goede gesprekken gaande met de gemeenten. De vijf forten zonder bestemming worden soms bewust met rust gelaten voor de ontwikkeling van flora en fauna. Andere forten liggen bijvoorbeeld in de omgeving van woningen. Hiervoor zijn gesprekken gaande met betrokken organisaties en omwonenden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.