Ads Top

Duurzaam watersysteem voor Stolwijk

De kern van Stolwijk maakt deel uit van de agrarische polder Stolwijk en Schoonouwen in de Krimpenerwaard. Vanwege de bodemsamenstelling van de Krimpenerwaard -dit is overwegend veen- treedt er overal in het gebied in meer of mindere mate bodemdaling op. Om te zorgen dat het gebied leefbaar blijft, past het hoogheemraadschap de waterpeilen om de zoveel tijd aan.

Peilaanpassing in dit gebied draagt een extra risico met zich mee voor panden die gefundeerd zijn op houten palen. Ook gefundeerde straten op EPS-constructies lopen extra risico op schade. Om deze risico's te beperken heeft de gemeente Vlist ons verzocht het peilbesluit voor Stolwijk te herzien en het watersysteem in de bewoonde kern van Stolwijk zoveel mogelijk te isoleren. Dit houdt in dat we maatregelen treffen waarbij we een apart peilgebied creëren in en rond Stolwijk. We koppelen het omliggende agrarische peilgebied dus los van de kern.

Door een extra peilgebied te creëren maakt het hoogheemraadschap het watersysteem in en rond Stolwijk duurzaam en leefbaar. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met alle gebruikers van het gebied. Zo willen we met deze maatregelen ook de agrarische bedrijfsvoering zo goed mogelijk kunnen bedienen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.