Ads Top

Brabant op de bres voor voldoende water

De provincie en 17 partners in Zuid-Nederland gaan gezamenlijk en structureel de strijd aan met toenemende watertekorten. Doel is om de beschikbaarheid van voldoende schoon water voor langere termijn veilig te stellen in Noord-Brabant en Limburg. 

De watertekorten en klimaatverandering vragen om een nieuwe strategie voor de watervoorziening op de hoge zandgronden. Met een intentieverklaring bezegelden de betrokken partijen op 12 juni de ambitie om 106 miljoen Euro te investeren in maatregelen, op voorwaarde van cofinanciering vanuit het nationale Deltafonds voor de eerste fase (2016-2021). “Door de komende jaren te investeren en effectieve maatregelen te nemen, voorkomen we de extra droogteschade door klimaatverandering die alleen al voor de landbouw in Zuid-Nederland kan oplopen tot € 75 miljoen per jaar”, aldus Lambert Verheijen, dijkgraaf waterschap Aa en Maas en voorzitter van de Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden.

Belangrijke onderdelen van de nieuwe strategie zijn het beter vasthouden van het beschikbare (grond)water in het gebied, het optimaliseren van de wateraanvoer, water besparen en het beschikbare water slimmer benutten. Mogelijke maatregelen zijn het verbeteren van doorstroming van kanalen, het aanpassen van de bodemstructuur zodat die meer water vasthoudt of het zuiniger draineren van zandgronden.

Zelfs met die maatregelen zal er niet altijd voldoende water zijn. Dat vraagt om het accepteren van tekorten en aanpassing van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld hergebruik van spoel- of afvalwater. Of het telen van klimaatbestendige gewassen of omzetten van naaldbos in loofbos.

De hoger gelegen zandgronden in Noord-Brabant en Limburg kennen nu al regelmatig perioden van watertekort. Klimaatverandering zorgt voor meer neerslag in korte tijd (piekbuien), maar ook langere warme, droge perioden. Watertekort kan leiden tot problemen in de landbouw, industrie, drinkwatervoorziening, scheepvaart, natuur en recreatie en het stedelijk gebied.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.