Ads Top

Weer 10 kilometer duurzame natte natuur in Land van Cuijk

Eind april legde aannemersbedrijf Van Uijtert in opdracht van waterschap Aa en Maas de laatste hand aan de aanleg van 10 km natte natuurstroken (ecologische verbindingszones (EVZ's)) in de gemeenten Grave en Cuijk.

De realisatie geeft een belangrijke impuls aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier én goed waterbeheer. Later dit jaar organiseren de samenwerkende partners een ‘officiële oplevering' met belanghebbenden en geïnteresseerde omwonenden.

Tot en met eind april 2014 werkten het waterschap, de gemeenten Cuijk en Grave, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant samen aan de EVZ St. Anthonisloop en Balkloop deeltraject Haps', ‘EVZ Tochtsloot' en ‘EVZ Laarakkerse Waterleiding'.

De EVZ langs de St. Anthonisloop en de Balkloop is ongeveer 4,3 km lang en is ten zuiden van Haps gerealiseerd. De EVZ Tochtsloot is 5 km lang en ligt tussen Beers en Gassel nabij de N321. De EVZ Laarakkerse Waterleiding is 0,7 km lang en ligt nabij de Kalkhofseweg.


Waterschap Aa en Maas neemt de uitvoering en 25% van de kosten voor zijn rekening, de provincie Noord-Brabant betaalt 75% van de kosten. De totale kosten voor grondaankoop en uitvoering bedragen ca. € 960.000,-. Met de aanleg van deze natuurstroken voldoen de overheden aan nationale en Europese verplichtingen. In de toekomst wordt met (agrarische) grondeigenaren gekeken of het onderhoud gezamenlijk kan worden uitgevoerd.

Natuurgebieden liggen vaak verspreid en worden door allerlei barrières (zoals wegen) doorsneden. Een ecologische verbindingszone is een natuurstrook die natuurgebieden met elkaar verbindt. Zo kunnen planten en dieren zich veilig verplaatsen en krijgen ze meer leefruimte. De verbindingszone langs de St. Anthonisloop en de Balkloop verbindt het beekdal van de Lage Raam met de natuur langs de Oeffeltse Raam en de ‘Natte Natuurparel' de Vilt. Tevens is langs de stuw 108GZ, die nabij de Hapseweg ligt ter hoogte van de St. Anthonisloop, een vistrap aangelegd. Hierdoor kunnen vissen de stuw passeren.

De natuurontwikkeling langs de Tochtsloot vormt een belangrijke schakel voor het verbinden van de natuur rondom Tongelaar met de natuur rondom de Kraaijenbergse Plassen. Daarnaast is de verbindingszone van belang voor het verbinden van diverse bosopstanden langs de waterloop.

De EVZ Laarakkerse Waterleiding ligt binnen de dassencorridor. In het gebied van de dassencorridor werken diverse partijen, via een integraal gebiedsproces (IGP), samen aan een kavelruil en inrichting van het landelijk gebied. De EVZ Laarakkerse Waterleiding is hier een onderdeel van. Via het IGP hebben ook zeven particulieren een natuurstrook langs de Laarakkerse Waterleiding ingericht. Het gedeelte dat het waterschap en de gemeente inrichten sluit aan op deze natuurstroken. De totale ontwikkeling van de verbindingszone verbindt de natuur rondom Tongelaar met het natuurgebied de Polder.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.