Ads Top

Officiële samenwerking Zuid-Afrika en Nederlandse waterschappen

Wereldwijd is er interesse voor Nederlandse kennis van decentraal waterbeheer. Vandaag heeft het Ministerie van Water van Zuid-Afrika een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Unie van Waterschappen. Er komen in Zuid Afrika negen Catchment Management Agencies, de Zuid Afrikaanse variant van een waterschap, ondersteund door Nederlandse kennis en ervaringen.

Sinds 2004 wisselen Nederland en Zuid-Afrika kennis uit op het gebied van decentralisatie van het waterbeheer en over de politieke en strategische kanten van waterbeheer. Deze uitwisseling is nu bezegeld met een officiële samenwerking in een strategische overeenkomst. Dit gebeurde tijdens de tweejaarlijkse WISA conferentie in Nelspruit in het bijzijn van de Nederlandse ambassadeur in Pretoria, André Haspels. Namens de Unie van Waterschappen tekende Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van Delfland, en namens Zuid-Afrika de plaatsvervangend directeur-generaal van Water Anil Sing.

Van Haersma Buma: "De praktijk van water governance is in beide landen heel verschillend. Tegelijkertijd loop je tegen dezelfde vraagstukken aan: organisatie, financiering, wetgeving, handhaving, publieke participatie, draagvlak, etc. Kennis brengen en kennis halen!"

De Nederlandse waterschappen bieden verenigd als Dutch Water Authorities wereldwijd hun kennis aan. Bij dit project (genaamd 'Kingfisher'). zijn de waterschappen Groot Salland, Roer en Overmaas, Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Hollandse Delta, Rivierenland en het hoogheemraadschap van Delfland betrokken. Het project wordt ondersteund door VNG International binnen het programma 'Versterkt Lokaal Bestuur'. De samenwerking duurt tot 2017.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.