Ads Top

Eerste subsidie vuilwaterinnamestation voor De Boarnstream

Gedeputeerde van de provincie Fryslân Jannewietske de Vries heeft op zaterdag 24 mei het nieuwe vuilwaterinnamestation van De Boarnstream in Jirnsum officieel in gebruik genomen. De opening was onderdeel van het vijftigjarig bestaan van de jachthaven. De Boarnstream maakt als eerste jachthaven gebruik van de nieuwe subsidieregeling voor schoner zwemwater, die de provincie Fryslân sinds dit voorjaar beschikbaar stelt.

In het nieuwe steigercomplex van jachthaven De Boarnstream heeft elke aanlegplek een eigen innamestation. Dit innovatieve YOSS-systeem maakt het voor de watersporter makkelijker om de vuilwatertank te legen. ‘Zo komen wij nog meer tegemoet aan de wensen van onze gasten’, stelt Henk Hokwerda, eigenaar van de jachthaven.

De provincie hecht groot belang aan schoon vaar- en zwemwater. Met de subsidieregeling wil zij stimuleren dat er meer innamepunten komen waar watersporters hun toiletwater kunnen afgeven. Hierdoor hoopt de provincie het illegaal lozen van afvalwater in het zwemwater tegen te gaan. Jannewietske de Vries: ‘Fryslân wil schoon, gastvrij en aantrekkelijk voor toeristen zijn.’

De subsidieregeling is onderdeel van de Schoonwatercampagne. Deze campagne is een samenwerking tussen Het Friese Merenproject van provincie Fryslân, recreatieschap De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond regio Fryslân en de Friese Milieu Federatie. De partijen zetten zich in voor schoon vaar- en zwemwater in de provincie Fryslân.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.