Ads Top

Vogels profiteren van flexibel waterpeil in Koopmanspolder

De start van de proeven met het waterpeil in de Koopmanspolder bij Andijk werpt haar vruchten af. Nu de polder gedeeltelijk onder water staat, is het aantal vogels in de polder bijna niet meer te tellen en zijn al bijzondere vogels zoals kemphaan en pijlstaart gespot.
Eind maart 2014 is het waterpeil in de polder ongeveer 20 cm verhoogd, doordat water vanuit het IJsselmeer de polder is ingelaten. Binnen 24 uur waren de gevolgen duidelijk zichtbaar: niet alleen het landschap veranderde, maar ook de vogelstand reageerde direct. Op de ondergelopen weilanden kwamen duizenden vogels af, waaronder de kokmeeuw en tureluur, maar ook meer bijzondere vogels zoals de kemphaan, grutto, slobeend, pijlstaart en zomer- en wintertaling. Gedeputeerde Jaap Bond: ‘We hebben met alle partijen een mooi innovatief project neergezet met direct resultaat. Daar mogen we trots op zijn.”
De Koopmanspolder is een opnieuw ingericht natuurgebied én de komende jaren een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. Het doel van de proeven is om te leren van de effecten van het peilbeheer op de veiligheid van de dijk en het achterland, de waterkwantiteit, waterkwaliteit, natuur en leefomgeving.
De komende drie jaar experimenteren de waterbeheerders Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Noorderkwartier samen met Deltares met het water- en peilbeheer. Vanaf dit jaar is een deel van de Koopmanspolder van 15 juli tot 15 oktober toegankelijk voor het publiek. Buiten deze periode is het gebied gesloten in verband met broedvogels en overwinterende vogels. Honden zijn nooit toegestaan binnen de Koopmanspolder. Op de Omringdijk komen twee bankjes om te kunnen genieten van de natuur in de Koopmanspolder.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.