Ads Top

Rioolwaterzuivering Kampen blijft extra belast

Het Waterschap Groot Salland heeft een bedrijf opgespoord dat te vuil afvalwater loost op de riolering die is aangesloten op de rioolwaterzuivering aan de Oslokade in Kampen. Vastgesteld is dat het bedrijf meer heeft geloosd dan volgens de vergunning is toegestaan. Inmiddels heeft het bedrijf deze lozing gestopt.
De rioolwaterzuivering (RWZI) blijft echter, ook zonder deze lozing, te zwaar belast. Het onderzoek naar de oorzaak van de te zware vuilaanvoer gaat daarom volop door. Medewerkers van het waterschap nemen ook deze week bij bedrijven extra monsters van het afvalwater met als doel de vervuiler op te sporen. De monsters worden onderzocht in het waterschapslaboratorium. De oorzaak
van de te zware belasting wordt niet veroorzaakt door een giftige stof, maar komt door grotere hoeveelheden organisch materiaal.
Ten behoeve van het functioneren van de RWZI en de opsporingsacties moeten extra kosten worden gemaakt. Deze bedragen zo'n 10.000 euro per week.
De belasting van de RWZI Kampen blijft zwaar, maar wel beheersbaar door aanvullende capaciteit
in te zetten. Zo worden extra blowers ingezet om voldoende zuurstof in de beluchtingstank te blazen waardoor de bacteriën hun werk kunnen doen. Op deze manier blijft het gezuiverde water voldoen aan de gestelde eisen door Rijkswaterstaat voor lozing op de IJssel. Op de RWZI Kampen wordt het afvalwater van bedrijven en inwoners uit de gemeente Kampen (inclusief omliggende kernen) gezuiverd. Het gaat per dag om ongeveer 14 miljoen liter afvalwater. Al dit water komt via de gemeentelijke riolering op de RWZI. Na zuivering komt het schone water terecht in de IJssel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.