Ads Top

Nederland en China versterken kennisuitwisseling en watersamenwerking

Een delegatie van Rijkswaterstaat is afgelopen zaterdag voor een week vertrokken naar China om de samenwerking op het gebied van water en transport verder uit te bouwen.
Voor de watersamenwerking zullen experts van Rijkswaterstaat en kennisinstituut Deltares seminars bijwonen en veldbezoeken afleggen. Doel van de missie is verbreding van de al bestaande bilaterale samenwerking en de kennis en kunde van de Nederlandse watersector onder de aandacht te brengen. Het testen en aanbieden van waterinnovaties staat daarbij voorop. Rijkswaterstaat werkt hierbij samen met kennisinstituten en met het Nederlandse bedrijfsleven.
Directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers, hoofd van de delegatie geeft aan: ‘Internationale samenwerking is van groot belang. Wij inspireren elkaar door uitwisseling van innovaties en delen kennis om wateroverlast te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.’
Rijkswaterstaat voert namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu de watersamenwerking met het Chinese Ministry of Water Resources uit. De insteek hierbij ligt vooral op het gebied van kennisuitwisseling. China kent grote uitdagingen in het waterbeheer waarbij de traditionele aanpak lang niet altijd voldoende is om de problemen qua ernst en omvang het hoofd te bieden. Innovatie en integrale oplossingen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het twinning concept, waarbij wederzijdse problemen in een uitwisseling aan elkaar gekoppeld worden, is daarbij leidend. Zo wordt er samengewerkt op het gebied van overstroming en veiligheid (de Rijn en de Huaihe) en waterkwaliteit, ondiepe meren (het IJsselmeer en Lake Tai).
Ontmoetingen met Chinese collega’s in Shanghai en Bengbu staan centraal voor deze missie. Dichtbij Shanghai ligt Lake Tai. Een ondiep uitgestrekt meer dat lijkt op ons IJsselmeer. Eerder werkten Rijkswaterstaat en China hier samen aan golf- en windmetingen. Nu gaat de aandacht uit naar de mogelijkheid een concreet samenwerkingsverband op het gebied van waterkwaliteitsverbetering op te zetten. Het gaat om een innovatieve meetmethode die het mogelijk maakt online algenbloei te meten. Hiermee is deze sneller in kaart te brengen, beter te voorspellen en kunnen er sneller maatregelen worden genomen.
In Bengbu zetelt de commissaris van de Huaihe River Commission, een belangrijke samenwerkingspartner voor Rijkswaterstaat. De Huaihe-rivier is namelijk vergelijkbaar met de Rijn. Komende week bespreken experts in een seminar de resultaten en de voortgang in de samenwerking tussen de Rijn en de Huaihe op het thema overstroming en veiligheid. De Huaihe ontwikkelt zich tot een interessante referentie voor het operationeel (crisis-)beheer voor de Rijn.
China heeft vooral behoefte aan hoogstaande technologie en oplossingen voor complexe water(keten)problemen. De Nederlandse watersector kan dat bij uitstek bieden en bovendien is er veel Chinese waardering voor wat Nederland op watergebied te bieden heeft. De Chinese president, Xi Jinping, liet dit tijdens zijn staatsbezoek rond de NSS in een ingezonden brief in NRC Handelsblad weten: ‘Onze samenwerking op het terrein van landbouw, waterbeheer, petrochemie, logistiek en nog andere gebieden zet de toon voor de samenwerking tussen China en Europa.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.