Ads Top

Groene Tafel Natuur & Drinkwater: meer natuur, schoner water

Grotere natuurgebieden, een betere bescherming van drinkwaterbronnen en meer recreatiemogelijkheden. Dat is de uitkomst van de Groene Tafel Natuur & Drinkwater die vandaag plaatsvond in Kasteel Groeneveld in Baarn. Daar kwamen op initiatief van de drinkwatersector natuurbeheerders, overheden, wetenschappers en drinkwaterbedrijven bijeen. Zij hebben afgesproken meer samen te werken en elkaar te versterken om binnen bestaande budgetten meer doelstellingen te bereiken.
Het idee van de Groene Tafels komt van staatssecretaris Dijksma van EZ. De tafels hebben tot doel natuur sterker te verbinden met een ander thema. Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, nam het initiatief voor de Groene Tafel Natuur & Drinkwater. In hun rol als natuurbeheerder komen bij drinkwaterbedrijven de thema's natuur en bronbescherming bij elkaar. Voor de tafel werden partijen uitgenodigd die actief zijn in natuurbeheer: Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen, provincies, de gemeente Laren, het ministerie van EZ en natuurlijk de drinkwaterbedrijven. Aan de Groene Tafel hebben deze partijen afgesproken de onderlinge samenwerking te versterken, door gezamenlijk op te trekken: mét elkaar in plaats van naast elkaar.
Dit vraagt om anders denken en anders doen. In de natuurrijke omgeving van Kasteel Groeneveld zijn de deelnemers tot concrete afspraken gekomen. In de eerste plaats vier pilots: de combinatie van drinkwaterwinning en natuurontwikkeling in het gebied Hoge Boezem Kinderdijk; het onderzoeken van functiecombinaties natuur en drinkwaterwinning in de provincie Utrecht; een onderzoek naar samenwerking in het Goois Natuurreservaat en een onderzoek naar de toepassing van ijzerslib bij natuurontwikkeling, in samenwerking met Natuurmonumenten. Daarnaast komt er een actieagenda met o.a. een inventarisatie van bestaande onderzoeken en eventuele 'witte' vlekken, met daaraan gekoppeld een website over functiecombinaties. Ook gaan de partners de kaarten met planologische beschermingsgebieden voor water en natuur over elkaar heen leggen, met als doel: effectievere samenwerking.
In de Natuurvisie van het ministerie van EZ worden drinkwaterbedrijven aangemerkt als belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. Drinkwaterbronnen kunnen namelijk goed beschermd worden in een natuurrijke omgeving. Betere bescherming van drinkwaterbronnen betekent dat er minder inspanningen nodig zijn om het water te zuiveren tot drinkwater. Daarnaast is de natuur gebaat bij voldoende en zuiver water, wat de biodiversiteit vergroot. De natuurgebieden die drinkwaterbedrijven beheren, zijn veelal opengesteld voor publiek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.