Ads Top

Toekomst Reest en Wieden

Tijdens de bestuursvergadering op 25 maart a.s. wordt gesproken over de toekomstvisie van het waterschap Reest en Wieden. Vorig jaar is gewerkt aan de toekomstvisie: ‘Reest en Wieden naar 2020'. Daar komt onder andere in naar voren dat het bestuur van Reest en Wieden wil verkennen of een fusie met Groot Salland voordelen biedt. Tijdens de vergadering neemt het Algemeen Bestuur van waterschap Reest en Wieden een besluit over deze toekomstvisie, inclusief de vraag naar de wenselijkheid van een verkenning van een fusie met waterschap Groot Salland.
Ongeveer twee jaar geleden is toekomstige samenwerking tussen Groot Salland en Reest en Wieden ook nadrukkelijk besproken. Besloten is om op dat moment nog geen fusie-verkenning te starten. Geconcludeerd werd dat beide waterschappen vanuit de stroomgebiedsbenadering elkaar als natuurlijke partners beschouwen. Daarna is de samenwerking, ook bestuurlijk, op allerlei manieren geïntensiveerd. Er is bijvoorbeeld hard gewerkt aan het opzetten van Waterkracht (Shared Services) dat met ingang van 1 april a.s. voor vijf waterschappen daadwerkelijk start voor de werkgebieden ‘inkoop, afvalwater zuiveren, ICT en personele zaken'.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.