Ads Top

Op 20 maart Wereld Waterdag

De jaarlijkse terugkerende Wereld Waterdag, uitgeroepen door de Verenigde Naties, staat in 2014 in het teken van water en energie. Toegang tot goed en veilig drinkwater en sanitatie is internationaal nog steeds een groot probleem. Om deze toegang te verbeteren is de betaalbaarheid van publieke diensten, zoals energie en water, essentieel. Op wereldniveau blijkt de energiesector daartoe beter in staat dan de watersector.
Daarom heeft de Nederlandse organisatie gekozen voor een economische invalshoek van het Wereld Waterdag thema: 'the affordability of public goods. Why does energy outperform water?'. Tijdens een internationale conferentie in Leeuwarden wisselen de watersector en de energiesector kennis uit over dit thema.
Water en energie zijn publieke diensten die elkaar ondersteunen en versterken: er is energie nodig om water te zuiveren of te verwarmen, terwijl er juist (koel)water nodig is bij de productie van energie. Maar waarom wordt er zoveel meer privaat geld in energie geïnvesteerd dan in water? Wat betalen we wereldwijd eigenlijk voor water? En wat is de rol van de (semi)publieke sector en NGO's hierin?
250 professionals uit het bedrijfsleven, MKB, overheden en NGO's buigen zich op 20 maart over deze en andere vragen. Gezamenlijk zoeken ze naar procesinnovaties en sociale innovaties op het gebied van water, energie en sanitatie. In het gevarieerde programma komen de volgende onderwerpen en organisaties aan bod:
- Ben Knapen (Europese Investeringsbank) gaat in zijn key-note speech in op het centrale thema van de dag: hoe kunnen we de betaalbaarheid van waterdiensten wereldwijd omlaag krijgen en wat kunnen we leren van de energiesector?
- Leeuwarden was afgelopen december het toneel van Serious Request 2013. Het Rode Kruis vertelt hoe ze de prachtige opbrengst van Euro 12.302.747,- aanwenden voor de aanpak van wereldwijde kindersterfte als gevolg van diarree.
- Tienduizenden kinderen, waaronder Prinses Amalia, doen in 2014 mee aan Wandelen voor Water. Hoeveel geld wordt er dit jaar opgehaald? In welke projecten wordt dit geinvesteerd?
- Wetsus demonstreert de laatste inzichten in hun onderzoek met de 'waterbrug': een vrij zwevende sliert van water tussen twee bekerglazen die onder hoogspanning staan. Binnenkort gaat deze proefopstelling de ruimte in!

Kijk voor het volledige programma op www.wwd2014.org.
De Nederlandse viering van Wereld Waterdag 2014 wordt georganiseerd door NWP en Aqua for All samen met WaterCampus Leeuwarden (Wetsus, CEW en de Water Alliance) en Vitens-Evides International.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.