Ads Top

Eén internationaal gezicht voor de waterschappen

Vanuit de hele wereld is er vraag naar Nederlandse waterkennis. Waterschappen zijn de experts op het gebied van regionaal waterbeheer. Op de Waterschapsdag 2014 hebben de waterschappen bekend gemaakt gezamenlijke waterexpertise voortaan onder één naam internationaal in te zetten: Dutch Water Authorities.
Waterschappen delen wereldwijd kennis met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Zij leren hier zelf van en steunen daarmee tegelijk de exportpotentie van de Nederlandse watersector. Dit in samenwerking met Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De recente inzet van waterschappen in overstromingsgebieden in Engeland is hiervan een goed voorbeeld.
Gerard Doornbos, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: "De OESO zegt in een vandaag gepresenteerd rapport dat het voor de economische ontwikkeling van landen een voorwaarde is dat het waterbeheer goed geregeld is. Wij kunnen als Nederland waterland met onze expertise andere landen daarbij helpen."
Waterschappen zetten al in vele landen actief kennis in. Zuid-Afrika en Nederland wisselen bijvoorbeeld kennis uit over decentralisatie van het waterbeheer. In Bangladesh schrijven waterschappen mee aan een nationaal waterplan.
Anke Mastenbroek van Royal Haskoning DHV doet op de Waterschapsdag een duidelijke oproep aan waterschappen. "Waterschappen kunnen een belangrijke rol spelen bij de export van Nederlandse waterkennis, bijvoorbeeld rond innovatieve zuiveringstechnieken als Nereda. Bedrijven leveren de techniek, waterschappen brengen kennis in op het gebied van beheer en onderhoud. Samen kunnen we laten zien hoe onze innovatieve technologieën in de praktijk werken. "
Erik Kemink van Ballast Nedam ondersteunt de oproep: "Om succesvol mee te kunnen dingen in een consortium hebben aannemers ook wateroperators nodig. Samen met ingenieurs, waterschappen, drinkwaterbedrijven en aannemers zouden we op internationale tenders kunnen gaan inschrijven." Dit sluit aan bij het initiatief Rembrandt Water vanuit de Topsector Water om de Nederlandse export op het gebied van drink- en afvalwaterdiensten te vergroten.
Simon Smits, directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is blij met het initiatief van de waterschappen: "Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werken wij aan de geïntegreerde agenda van Hulp en Handel. Wij zien heel graag dat waterschappen samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen de grens over gaan."
Het bekendmaken van de naam Dutch Water Authorities symboliseert een volgende stap in het bundelen van de krachten van de 23 Nederlandse waterschappen. Doornbos: "We werken aan één duidelijk aanspreekpunt, één adres waar internationale vragen aan waterschappen gesteld kunnen worden. Waterschappen zoeken vervolgens samen naar de antwoorden en zetten waar mogelijk expertise in."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.